Image
Image
Image
Orvosi rendelő átadása

Orvosi rendelő átadása

Sárhida Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében 2020. évben meghirdetett az Orvosi rendelők fejlesztése című alprogramra nyújtotta be támogatási igényét 2020. április 1. napján, melyet a Miniszterelnökség teljes egészében támogatásban részesített, 6.969.564 Ft összegben.

Önkormányzatunk az elmúlt években több alkalommal is nyújtott be pályázatot a rendelő fejlesztésre, valamint megpróbáltuk pályázati úton javítani a rendelő eszközfelszereltségét, ezidáig sikertelenül. Az előzetes pályázatok összetettebb, az épület egészét érintő nagyobb volumenű beruházások lettek volna. A folyamatos sikertelenség miatt döntöttünk, a szakaszos felújítás mellett.

Az épület az 1960-as években épült, mely több funkciót foglal magában (Orvosi rendelő és védőnői szolgálat, Polgármesteri Hivatal, Kultúrház), jelen felújítás csak az orvosi rendelő és védőnői szolgálat épületrészt érintette. Az épületen a megépítése óta csak a szükséges karbantartási és állagmegóvási munkálatok kerültek elvégzésre.

A felújítás során a homlokzati és belső nyílászárók teljes körű cseréje mellett megvalósult a villamos hálózat és egyéb épületgépészeti korszerűsítések. Emellett cserére kerültek a belső burkolatok és belső funkcionális átalakítási munkák kerültek elvégzésre. A rendelő részén a meglévő vizesblokk ajtói és válaszfalai elbontásra kerültek, a két illemhelyiséget egybenyitva az újonnan építendő válaszfal úgy került kialakításra, hogy a helyiség méretei megfeleljenek egy mozgássérültek számára kialakítható illemhelynek, valamint festési munkálatok történtek.

Az önkormányzat emellett saját költségvetése terhére fedezete a felújítás során előre nem látható pótmunkák értékét, valamint bútorzat és egyéb anyagbeszerzéssel járult hozzá a rendelő esztétikusabb megjelenéséhez. Emellett társadalmi munka is került felajánlásra a kivitelezés során. A mozgáskorlátozottak bejutására alkalmas rámpa így valósulhatott meg, melynek értéke közel 600 ezer Ft volt.

Terveink között szerepel, hogy az idei évben az orvosi rendelő és védőnői szolgálat felújítását követően, újabb pályázat benyújtásával javítani, illetve bővíteni szeretnénk az háziorvosi és védőnői alapellátás eszközfelszereltségét, valamint szükséges lenne a bútorzat cseréje.

Szintén egy sikeres pályázatnak köszönhetően a tavasz folyamán, az épületegyüttes 600nm-es tetőszerkezete 14.626.071Ft vissza nem térítendő állami támogatásnak köszönhetően lecserélésre kerül. Ezek nélkül a pályázati források nélkül, önerőből képtelenek lennénk felújítani ezeket, a település működésének talán legfontosabb épületeit.

https://www.zaol.hu/.../atalakitottak-a-sarhidai-orvosi.../

http://zegtv.hu/hirado-17203/?video=4P1uMkrH71Y

Tisztelettel; Zsálek-Nagy Marianna polgármester