Image
Image
Image

Magyar Falu Program

 

miniszterelnokseg

 

Sikeresen pályáztunk óvodánk épületének felújítására

mfp

Sárhida Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében 2022. évben meghirdetett Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése elnevezésű pályázat keretein belül, Óvodaépületek felújítására 10 215 998 Ft vissza nem térítenő állami támogatásban részesül.

Sikeresen pályáztunk Sportpark létesítésére

 

mfpSárhida Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében 2022. évben meghirdetett, Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése elnevezésű pályázat keretein belül, Sportpark létesítésére   4 418 000 Ft vissza nem térítendő állami támogatásban részesül.

Sikeresen pályáztunk újabb eszközökre

mfp

Sárhida Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében 2022. évben meghirdetett a Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása elnevezésű pályázat keretein belül eszközbeszerzésre 1 965 288 Ft vissza nem térítendő állami támogatásban részesül.

Megérkeztek a kommunális eszközök

Sárhida Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében 2021. évben meghidetett Kommunális eszköz beszerzése elnevezésű pályázaton 1 976 699 Ft támogatásban részesült. 

Kritikus útszakasz kapott új burkolatot

Kritikus állapotú útszakaszunk újulhatott meg a Magyar Falu Programnak köszönhetően. Az érintett útszakasz, az Arany János és Béke utcák között található. 

Sikeresen pályáztunk Falubuszra

mfp

Sárhida Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében 2021-ben meghirdetett Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése elnevezésű pályázaton 14 170 999 Ft, vissza nem térítenő állami támogatásban részesült.

Sikeresen pályáztunk Önkormányzati rendezvények támogatására


mfpSárhida Község Önkormányzata a Magyar Falu program keretében, a Modern Települések Fejlesztése kapcsán kiírt, Kistelepülési Önkormányzati Rendezvények Támogatása elnevezésű pályázaton 1.000.000Ft támogatásban részesült.

Sikeresen pályáztunk kommunális eszközök beszerzésére

mfp

Sárhida Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében 2021. évben meghidetett Kommunális eszköz beszerzése elnevezésű pályázaton 1 976 699 Ft támogatásban részesült. 

Sikeresen pályáztunk orvosi eszközök beszerzésére

mfp

Sárhida Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében 2021. évben meghirdetett Orvosi eszközök beszerzése pályázaton 1 775 989 Ft támogatásban részesült.

Sikeresen pályáztunk hivatali épületünk belső felújítására

mfp

Sárhida Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében 2021. évben az Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése pályázaton 7 432 582 Ft támogatásban részesül.

Sikeresen pályáztunk belterületi utunk felújítására

mfp

Sárhida Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében 2021. évben meghirdetett Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása pályázaton 14 533 812 Ft támogatásban részesül.

Orvosi rendelő átadása

Sárhida Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében 2020. évben meghirdetett az Orvosi rendelők fejlesztése című alprogramra nyújtotta be támogatási igényét 2020. április 1. napján, melyet a Miniszterelnökség teljes egészében támogatásban részesített, 6.969.564 Ft összegben.

Sikeresen pályáztunk Faluházunk tetőszerkezetének felújítására

mfp

Sárhida Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Faluházak felújítása - 2020 című pályázat keretében 14 626 071 Ft vissza nem térítendő állami támogatásban részesült.

Megvalósulhatott óvodánk korszerűsítése

Ünnep ez a mai nap községünk életében, hisz településünk ismét gazdagabb lett egy régóta megvalósításra váró projekttel.

Sikeresen pályáztunk orvosi rendelőnk felújítására

mfp

Örömmel tudatom Önökkel, hogy településünk az egyike annak a 143 sikeres településnek, akik a Magyar Falu Program keretében 2020. évben meghirdetett Orvosi rendelőnk fejlesztése elnevezésű páylázaton sikeresen pályáztak . Az elnyert összeg 6 969 564 Ft. 

Sikeresen pályáztunk óvodánk fejlesztésére

mfp

Sárhida Község Önkormányzata  a Magyar Falu Program keretében 2019. évben meghirdetett  Óvodafejlesztés elnevezésű pályázton  5 423 951 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesül.