Image
Image
Image

Régi iskola

A sárhidai iskola története

1820-ig a sárhidai gyerekek Csatárba jártak iskolába. Az analfabétizmus volt jellemző, mindössze néhányan tudtak írni és olvasni. A falu legelső tanítója Babits Ferenc volt, aki egy lakóház szobájában tanította betűvetésre az apróságokat. Nem képzett tanítók, hanem többnyire leszerelt katonák, vagy iparosok tanítottak, akik fizetségüket gabonában kapták.

1868-ban az Eötvös-féle népiskolai törvény értelmében kötelező lett az elemi oktatás.

Sárhidán csak 10 év múlva, 1878-ban épült fel az iskola a mostani régi iskolaépülettől kissé nyugatra. Ez néhány év múlva leégett, s mellette 1891-ben fel az új, amelyet 1934-ben átalakítottak. Ez az épület 2000. januárjáig abban a formában – egy tanterem és pedagógus szolgálati lakás – működött.

1923-ig mindig csak egy tanítója volt a falunak. 1923 és 1946 között a növekvő gyermeklétszám miatt már két tanító oktatta, nevelte a fiatalokat. Ebben a korban kiemelkedő szerepe volt Némethy Miklós és felesége tanító házaspárnak, akiknek emlékét tábla őrzi az egykori két tantermes iskola (jelenleg óvoda) falán, illetve 2001. augusztus 1-jén tanító úr nevét vette fel az intézmény.

1952-ben épült két új tanterem, 1960-ban pedig négyre emelkedett a tantermek száma. Egyedi sajátossága iskolánknak, hogy fennállása óta mindig részben osztott, összevont tanulócsoportokban folyt az oktatás. Az 1950-es évek közepétől már öt nevelő tanította a fiatalokat. A nevelőtestület összetétele évtizedeken keresztül változatlan volt:

Pete Nándor igazgató

Pete Nándorné

Balogh Ágnes

Balazsicz Jánosné

Tuboly Eszter nevelők, akik rendkívül sokat tettek a cigánygyerekek iskolába szoktatásáért, integrációjáért.

1978-ban a körzetesítés elérte iskolánkat is, megszűnt az intézmény önállósága, a felső tagozatos tanulók Bakon tanultak tovább, az alsó tagozat pedig a Baki Körzeti Központi Általános Iskola tagiskolájaként két összevont tanulócsoporttal, egy, illetve két napközis csoporttal helyben működött tovább.

A 2001-es tanévtől önálló intézményként új szervezeti formában az óvodával közös igazgatású közoktatási intézményként funkcionált iskolánk.

A 2008-as tanévtől a Göcsej Kapuja Bak ÁMK Némethy Miklós Általános Iskola és Óvoda tagintézménye.

2013-as év nagy fordulópont volt a magyar közoktatásban, állami kézbe került az iskolák köznevelési feladatellátása. Az Országgyűlés 2012. november végén fogadta el a köznevelési intézmények államifenntartásba vételére vonatkozó törvényt, ami alapján 2013. január 1-től a pedagógusok munkáltatói joga, a bérfinanszírozásuk, valamint a taneszközellátás is az államhoz tartozó feladatok közé került. 

2016-os év iskolánk történetnek a gyászéve, hisz ebben az évben szeptembertől már nem szűrődött ki az ablakon sem a szorzótábla skandálása, sem pedig Petőfi versek, hisz Iskolánk végleg bezárta kapuit.