Image
Image
Image

Sárhidai Dalkör

A SÁRHIDAI DALKÖR (NÓTAKÖR)TÖRTÉNETE

Nótakörként 1982-ben alakultunk 16 fővel, Balogh Ágnes tanítónő vezetésével. Képviseltük a falu minden korosztályát, hiszen a legfiatalabb tagunk 16, a legidősebb pedig 64 éves volt az induláskor.

A csoport létrejöttét megelőzően már jól érzékelhető volt az akkori társadalmi-gazdasági folyamatok egyik mellékhatásaként, hogy az emberek szabadidős elfoglaltsága növekszik, s ezáltal a szórakozásra és a hagyományok ápolására fordítható idő csökken. Ezzel párhuzamosan a fiatalság érdeklődése döntően a könnyűzene irányába tolódott. A hagyományos, jellemzően tájjellegű nóta- és népdalkincsünket már csak az idősebbek és a középkorúak ismerték, illetve énekelték.

Nem akarván, hogy az enyészeté váljék nemzeti kincsünk e becses szelete, az alábbi szent elhatározásra jutottunk: nóta- és népdalkincsünket nem csak ápoljuk, hanem tovább is örökítjük, a mindenkori fiatalság felé, lehetőleg az aktív részvételükkel.

Visszatekintve a magunk mögött hagyott mintegy két évtizedre úgy ítéljük meg, hogy munkánk – amely persze szórakozás is – nem volt hiábavaló. Kezdetben két fős citerakísérettel énekeltük dalaink egy részét. Sajnos, őket ma már nélkülöznünk kell.

Az 1990-es évek közepén egy kis szünet következett, majd 1999 elején újjáalakultunk, s szívvel-lélekkel folytattuk tevékenységünket.

Évente általában 5-6 fellépésünk volt a falunkban, illetve a környező településeken. Főleg falunapokon, szüreti felvonulásokon és kistérségi művészeti fesztiválokon szerepeltünk.

Igazi megújulás, minőségi javulás 2003 decemberétől illetve 2004 elejétől fokozatosan valósult meg együttesünk életében. Ekkortól Kulcsárné Csejtei Marianna gellénházai pedagógus szakmai vezetésével nagyon komoly fejlődést értünk el. Az ő áldozatos és kiváló szakmai munkája eredményeként 2004. május  2-án, a Gellénházán megrendezett országos minősítő versenyen ezüst fokozatot értünk el. Ezt követően számos meghívásnak eleget téve mindenütt közönségsikert arattunk, ami az önbizalmunk és önértékelésünk erősödéséhez nagyban hozzájárult.

Fiatalítás hiányában a tevékenységük 2020 óta szünetel.